Σχεδιασμός και Εκτέλεση:

Διαφήμιση, Προβολή
και Εταιρική Ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα, η διαφήμιση και η προβολή κάθε εταιρείας είναι η εικόνα που τελικά προβάλει στο ευρύτερο κοινό. Αποτελούν έκφανση και αποτέλεσμα του επιχειρηματικού σχεδίου και του σχεδίου Marketing της εταιρείας.

Η No Bull αναλαμβάνει για τον πελάτη της, τον σχεδιασμό της στρατηγικής δομής τους ή/ και την εκτέλεση καθώς και την παρακολούθηση της τελικής παραγωγής τους. Ο πελάτης μπορεί να τα συνδυάσει με ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο ή μεμονωμένα.

Δεν υπάρχει ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης διότι είναι εργασίες που παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες και δεν υπάρχουν σταθερές παράμετροι για όλες τις εργασίες που υπάγονται σε αυτή τη κατηγορία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για για τις υπηρεσίες μας, καλέστε μας στο (+30) 210 64 03 842, ή ζητήστε μια προσφορά για τις υπηρεσίες μας.

  NoBull
Strategic Business Plans
Marketing Plans
Advertising & Promotion
Market Analysis
Competitors' Analysis
New Products Development