Οι Υπηρεσίες

Η No Bull εργάζεται για εσάς, σαν να αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της εταιρείας σας. Αυτό σημαίνει ότι πριν αναλάβουμε οποιαδήποτε εργασία υπογράφουμε Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας, με το οποίο δεσμευόμαστε για το απόρρητο των πληροφοριών που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Είναι επίσης κατανοητό ότι χρειαζόμαστε την αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία σας, σε ότι αφορά την πρωτογενή πληροφόρηση ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε τα μέγιστα.
Τέλος κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει μεμονωμένα προϊόντα ώστε να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες του ή μπορεί να επιλέξει συνδυαστικά περισσότερα προϊόντα. Όταν επιλέξετε συνδυαστικά προϊόντα οι ενδεικτικοί χρόνοι υλοποίησης δεν πρέπει να αθροίζονται μια και η προεργασία είναι ουσιαστικά κοινή για πολλά από τα προϊόντα μας.

  NoBull
Strategic Business Plans
Marketing Plans
Advertising & Promotion
Market Analysis
Competitors' Analysis
New Products Development