Παρουσίαση της Αγοράς

Η παρουσίαση της αγοράς αποτελεί την βάση δόμησης κάθε Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου και κάθε Σχεδίου Marketing. Ουσιαστικά παρέχει την εποπτική εικόνα της αγοράς. Τις συνήθεις πρακτικές, τον ανταγωνισμό, προϊόντα που υπάγονται σε αυτή, τιμές κλπ.
Αν και κατά κανόνα δεν είναι δύσκολη εργασία είναι χρονοβόρα και διασπαστική, μια και η συγκέντρωση της πρωτόγεννους πληροφόρησης γίνεται από πολλές και ετερόκλητες πηγές.
Κάθε τέτοια Παρουσίαση μπορεί να χρησιμεύσει σε πολλά στάδια ανάπτυξης μιας εταιρείας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της εταιρείας
  • Για αποφάσεις νέων επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Για τα Σχέδια Marketing, καθώς και
  • Για διορθωτικές προσαρμογές υφιστάμενων σχεδίων και στρατηγικών αποφάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πρόσθετη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες μας, καλέστε μας στο (+30) 210 64 03 842, ή ζητήστε μια προσφορά για τις υπηρεσίες μας.

 
  NoBull
Strategic Business Plans
Marketing Plans
Advertising & Promotion
Market Analysis
Competitors' Analysis
New Products Development