Σχέδια Marketing

Ο ρόλος του Marketing Plan είναι πολύ σημαντικός για κάθε εταιρεία. Δομεί και εναρμονίζει όλες τις παραμέτρους ενός προϊόντος ή μιας σειράς προϊόντων (δηλαδή τα Συνθετικά Στοιχεία, την Τιμή, την Προβολή και την Διάθεση του) ώστε να παρουσιάζει μια συνεπή εικόνα που να απευθύνεται και να είναι ελκυστική στο επιλεγμένο κοινό-πελάτη.

Συχνά όμως, στις καθημερινές δραστηριότητες, ο ρόλος του είναι υποβαθμισμένος. Οι λόγοι πολλοί: οικονομικοί, χρονικοί, προτεραιότητας. Η No Bull παρέχει σε κάθε εταιρεία την δυνατότητα να αποκτήσει ή να ενημερώσει το Σχέδιο Marketing με συγκεκριμένο κόστος και χρόνο υλοποίησης.

Ο μέσος χρόνος υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου είναι 1 μήνας από την ανάθεση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πρόσθετη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες μας, καλέστε μας στο (+30) 210 64 03 842, ή ζητήστε μια προσφορά για τις υπηρεσίες μας.

  NoBull
Strategic Business Plans
Marketing Plans
Advertising & Promotion
Market Analysis
Competitors' Analysis
New Products Development