Στρατηγικά Επιχειρηματικά Σχέδια

Είναι γνωστό ότι το Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο μιας εταιρείας είναι καθοριστικό για την πορεία και το μέλλον της. Αυτό που δεν είναι και πολύ γνωστό είναι ο χρόνος και προσπάθεια που απαιτείται για τη δημιουργία ενός τέτοιου Σχεδιασμού. Για πολλούς είναι μια αέναη εκκρεμότητα που ποτέ δεν ολοκληρώνεται μια και εμφανίζονται συνεχώς άλλες πιο καθημερινές προτεραιότητες.

Η No Bull αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει, να συγκεντρώσει και να οργανώσει όλο το απαραίτητο υλικό για να δημιουργήσει ή να ανανεώσει το δικό σας Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Ο μέσος χρόνος υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου είναι 2 μήνες από την ανάθεση.

Ζητήστε πρόσθετη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες μας, καλέστε μας στο (+30) 210 64 03 842, ή ζητήστε μια προσφορά για τις υπηρεσίες μας.

  NoBull
Strategic Business Plans
Marketing Plans
Advertising & Promotion
Market Analysis
Competitors' Analysis
New Products Development