Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Προτάσεις Νέων Προϊόντων/ Υπηρεσιών

Η No Bull εξετάζει σε συνεργασία με τον πελάτη της δυνατότητες, τη δυναμική, την τεχνογνωσία και άλλες παραμέτρους του πελάτη συνδυαστικά με την αγορά και τον ανταγωνισμό.
Προσδιορίζει «χώρους» της αγοράς που παρουσιάζουν δυνητικές ευκαιρίες ανάπτυξης σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε πελάτη.
Σκιαγραφεί και παρουσιάζει σειρά από Νέες Εφαρμογές των υφιστάμενων προϊόντων, Νέα Προϊόντα, Νέες Αγορές καθώς και κάθε άλλη ιδέα που προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη του πελάτη.


Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων/ Υπηρεσιών
Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εργασία και παρουσίαση των δυνατοτήτων και εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. Προτάσεις για την ταυτότητα του, τις απαραίτητες ενέργειες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία παράμετρο για την ανάπτυξη Νέων Προϊόντων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πρόσθετη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες μας, καλέστε μας στο (+30) 210 64 03 842, ή ζητήστε μια προσφορά για τις υπηρεσίες μας.

  NoBull
Strategic Business Plans
Marketing Plans
Advertising & Promotion
Market Analysis
Competitors' Analysis
New Products Development