Παρουσίαση και Παρακολούθηση του Ανταγωνισμού

Ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός για κάθε επιχείρηση και κάθε εμπορική δραστηριότητα. Καθορίζει και προσδιορίζει τους δυνατούς ελιγμούς. Φωτογραφίζει τα «κενά» που υπάρχουν, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται καθώς και τα μεγαλύτερα «προβλήματα».

Η No Bull αναλαμβάνει να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει στοιχεία του ανταγωνισμού (τιμές, προώθηση, διαφήμιση, θέση στην αγορά κλπ.) σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και τακτική ενημέρωση σας σε θέματα που αφορούν των ανταγωνισμό σας, σε βάθος χρόνου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πρόσθετη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες μας, καλέστε μας στο (+30) 210 64 03 842, ή ζητήστε μια προσφορά για τις υπηρεσίες μας.

  NoBull
Strategic Business Plans
Marketing Plans
Advertising & Promotion
Market Analysis
Competitors' Analysis
New Products Development